Energieconvenanten in de bouw geactualiseerd

De totale huurvoorraad van corporaties in 2020 een energielabel B of hoger en 80% van de particuliere huurwoningen label C of hoger. Alle nieuwbouw in 2015 50% energiezuiniger. En minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar twee labelklassen energiezuiniger. Dat zijn afspraken tussen overheid en betrokken partijen om het energieverbruik in huizen en gebouwen de komende jaren flink terug te dringen.

Dat maakte minister Spies (BZK) donderdag bekend tijdens de ondertekening van convenanten voor energiebesparing in de bestaande bouw (Meer met Minder), in de nieuwbouw (Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw ) en in de huursector (Huurconvenant). De convenantpartners zijn Bouwend Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang.

Met de ondertekening zijn alle drie de convenanten uit 2008 geactualiseerd. Dat is noodzakelijk vanwege bijgestelde kabinetsdoelstellingen en de veranderde economische omstandigheden. Naast CO2-reducie (20% minder in 2020) gaat het in de afspraken om beheersing van de energielasten en het stimuleren van de bouw.

Hoge energienota
Het maatschappelijke belang is nu ook groter om het verbruik van energie terug te dringen. De energiekosten stijgen waardoor bij iedereen een hogere energienota op de deurmat valt. Energiebesparende maatregelen leveren dan al snel een lagere energierekening op. Met een HR-ketel en betere isolatie neemt bovendien het comfort van wonen toe. Verder toont onderzoek aan dat de waarde van huizen en gebouwen met een laag energieverbruik hoger ligt.
De aanpak van energiebesparing kan zéker de bouwsector nu een belangrijke impuls geven. Het nemen van maatregelen levert werk op voor onder meer bouwers, installateurs en energie-adviseurs. Dat sluit ook aan bij de voorstellen in de actieagenda van het Bouwteam.

Met de convenantpartners is onder meer het volgende afgesproken:

Huurconvenant:
• In 2020 heeft de totale voorraad huurwoningen van corporaties een energielabel B of hoger.
• In 2020 hebben particuliere huurwoningen voor 80 procent een label C of hoger.

Meer met Minder:
• Minimaal 300.000 bestaande huizen en gebouwen per jaar twee labelklassen energiezuiniger.

Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw:
• In 2015 is alle nieuwbouw 50 procent energiezuiniger dan in 2007.
• Traject naar energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020.

Verduurzaming
Minister Spies benadrukte dat voor verduurzaming van de economie in het begrotingsakkoord 2013 een bedrag is uitgetrokken van 200 miljoen euro. Daarvan gaat 70 miljoen naar een fonds voor energiebesparing in huizen en gebouwen. ‘Dit geld is beschikbaar voor cofinanciering van grootschalige projecten, maar ook voor particulieren’, aldus Spies. 

De afspraken in de convenanten sluiten eveneens aan op het ministeriële Plan van Aanpak Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving uit 2011. Een koepelconvenant garandeert een verbinding tussen de drie geactualiseerde deelconvenanten. Met de ondertekenaars is afgesproken dat zij concrete acties gaan formuleren. Naar verwachting zijn de concrete uitvoeringsprogramma’s over een half jaar klaar.

Gerelateerde documenten en publicaties via rijksoverheid.nl

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties