Energielabel aanvraag nu ook via ‘bypassroute’

energielabel-infographic2In juli is de ‘bypassroute’ toegevoegd aan de webtool energielabelvoorwoningen.nl. Verkopers van nieuwbouwwoningen kunnen eindelijk een definitief energielabel aanvragen via de webapplicatie.

De zogenaamde ‘bypassroute’ is er voor ontwikkelaars en aannemers die een energielabel aan willen vragen, maar van wie de woning niet verschijnt in de webapplicatie. Met de bypassroute kunnen zij nu een koppelingsverzoek voor de betreffende woning indienen.

U moet een document bijvoegen waaruit blijkt dat u gerechtigd bent om voor de woning een energielabel aan te vragen. In het document dient de (organisatie-)naam en het adres van de woning te staan. Hierbij kan gedacht worden aan de omgevingsvergunning (bouwvergunning), de akte met koop-/aanneemovereenkomst of de koop-/aanneemovereenkomst zelf.

Binnen 12 werkdagen ontvangt u bericht dat de woning is gekoppeld. Vervolgens kunt u het definitief energielabel aanvragen in de webapplicatie op energielabelvoorwoningen.nl.

In dit stappenplan ziet u alle stappen en links op een rijtje, specifiek voor nieuwbouwwoningen.

In deze handleiding ziet u de betreffende schermvoorbeelden die u moet invullen. Deze handleiding wordt ook gebruikt voor particulieren, erfgenamen etc. Dit houdt in dat waar DigiD staat, u moet denken aan eHerkenning.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties