Energielabel nieuwbouw in Tweede Kamer besproken

rvo-publicatieHelaas. Wellicht had u het al gemerkt: de digitale bypass in de webtool voor het energielabel blijkt voor nieuwbouwwoningen toch nog niet te werken. Inmiddels weet RVO hoe dit komt.

Om aanvragen voor nieuwbouw via de bypass-route mogelijk te maken, waren twee afzonderlijke acties noodzakelijk:
– aanpassingen in het systeem van RVO.nl;
– gebruik van de juiste data van het Kadaster.

De technische aanpassing aan de kant van RVO is inmiddels gerealiseerd. Technisch is het daardoor mogelijk om een nieuwbouwwoning door het systeem te leiden. Maar omdat RVO nog niet beschikt over nieuwe databestanden van het Kadaster, is dat een theoretische exercitie.

RVO krijgt in de week van Pinksteren nieuwe databestanden van het Kadaster. Die bestanden moeten eerst getest worden. De digitale bypass voor nieuwbouw kan pas gaan werken als deze tests zijn afgerond. RVO kan op dit moment niet zeggen hoelang dit nog gaat duren. Lente-akkoord en RVO hebben een korte lijn om op de hoogte te blijven over de voortgang.

Chaos besproken in Tweede Kamer
Donderdag 21 mei werd de energielabel chaos in de Tweede Kamer besproken. Het nieuwe Kamerlid Erik Ronnes (CDA) haalde de brief van 17 maart van de Lente-akkoord partners aan de minister aan. Hij vroeg minister Blok om nieuwbouwwoningen direct een definitief energielabel te verstrekken, zonder administratieve rompslomp.

Minister Blok antwoordde dat dit niet voldoet aan de Europese richtlijn. De richtlijn schrijft voor dat er bij oplevering wordt getoetst of de woning voldoet. Wel zegde minister Blok de heer Ronnes toe om binnen een maand een brief te sturen over hoe het proces voor een energielabel voor nieuwbouwwoningen digitaal vereenvoudigd zal worden.

We volgen de ontwikkelingen op de voet.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties