Energielabel voor nieuwbouw woningen vanaf 16 juli

energielabel-infographic1

De partners van het Lente-akkoord hebben deze week van het ministerie van BZK te horen gekregen dat het (na een vertraging van meer dan zes maanden) per 16 juli 2015 mogelijk moet zijn om voor nieuwbouwwoningen een definitief energielabel aan te vragen via www.energielabelvoorwoningen.nl.

De problemen hadden twee oorzaken: nieuwe woningen werden nog niet herkend in de webtool en in de meeste gevallen stond de verkeerde rechthebbende geregistreerd. Dit vergde twee acties:
– aanpassingen in het systeem van RVO.nl om rechthebbenden aan te melden;
– gebruik van de juiste data van het Kadaster.

De technische aanpassing aan de kant van RVO is in mei gerealiseerd. Technisch is het daardoor mogelijk om een nieuwbouwwoning door het systeem te leiden.
Het ministerie van BZK heeft echter aangegeven dat het door niet te voorziene omstandigheden nog tot 16 juli duurt voordat alle Kadasterbestanden zijn ingelezen. Ambtenaren van het ministerie hebben ons laten weten dat ze het voor alle partijen heel vervelend vinden dat de digitale aanvraag van het energielabel voor nieuwbouwwoningen zo veel vertraging heeft opgelopen.

Vóór 16 juli geen energielabels aanvragen
De partners van het Lente-akkoord adviseren bouwbedrijven en ontwikkelaars om vóór 16 juli geen energielabels aan te vragen. Dit om tijd te sparen. Zodra de webtool werkt, moet alsnog door de verkoper voor alle vanaf 1 januari 2015 opgeleverde woningen een energielabel worden aangevraagd!

Dit houdt in dat u zich eerst zult moeten registreren als rechthebbende van de betreffende woning. Dit gaat als volgt: middels het uploaden van bijvoorbeeld de vergunning of de (akte met) de koop-/aanneemovereenkomst wordt de woning zichtbaar voor de bouwer of de ontwikkelaar die de labelplicht heeft, maar niet geregistreerd staat als rechthebbende. De verwerking van uw registratie door RVO en het Kadaster zal 2-3 weken vergen. Vervolgens is het mogelijk om een digitaal energielabel voor uw nieuwbouwwoning aan te vragen.

Onlangs is aangekondigd dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport vanaf 1 juli gaat handhaven op het verstrekken van energielabels bij transacties. De partners van het Lente-akkoord hebben de toezegging van het ministerie van BZK dat ILT de handhaving voor nieuwbouwwoningen pas enkele weken na 16 juli oppakt. Krijgt u toch een waarschuwing? Laat het ons weten!


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties