Energiesprong: 2.500.000 voor de 10 mooiste projecten ‘Woningrenovatie 80%

bron: energiesprong.nl

Het innovatieprogramma Energiesprong zoekt in de voorhoede van de markt naar renovatieprojecten van minimaal 30 woningen die een energiereductie van minimaal 80% realiseren en dus bijna energieneutrale woningen opleveren. Voor 10 van deze projecten stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het totaal 2,5 miljoen euro financiële ondersteuning beschikbaar. De inschrijving voor deze oproep start op 4 juni.

Innovatieve samenwerking in publiekprivaat consortium
Een sprong in de energieaanpak is alleen betaalbaar te realiseren als betrokken partij open samenwerken: de opdrachtgever stelt functionele eisen en zoekt samen met een partnership van bouwpartijen naar het beste concept voor de woningen, waarbij de betrokken overheid faciliteert. Om die reden is inschrijven voor de oproep Woningrenovatie 80% alleen mogelijk door een consortium van betrokken partijen.

Kwalitatief mooie projecten verdienen support
Programma Energiesprong selecteert projecten aan de hand van de criteria van de oproep en draagt deze voor aan het ministerie van BZK voor de financiële ondersteuning die wordt gegeven op basis van de gerealiseerde energiereductie. Het programma biedt het project procesondersteuning in de vorm van kennisdeling en kennismobilisatie, communicatie en monitoring.

Energiesprong in opdracht van het ministerie van BZK
Het ministerie van BZK is opdrachtgever voor het innovatie- en transitieprogramma Energiesprong. Het programma kent een scala aan initiatieven om zowel de vraag- als aan de aanbodzijde van de markt voor energieneutrale bouw en renovatie te stimuleren. Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht in projecten die procesmatige en eventueel financiële ondersteuning krijgen.
Lees de volledige informatie op www.energiesprong.nl  onder Nieuwe Oproepen.
Inschrijven voor een informatiebijeenkomst op 16 mei is hier mogelijk.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties