Energiesprong: Innovatieregeling retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal

Bron: energiesprong.nl

Retailondernemers hebben een zeer grote invloed op het energieverbruik. Gemiddeld wordt 80% van het energieverbruik van een retailvestiging bepaald door de inrichting en installatiekeus.

Het belang van duurzaamheid is door veel retailondernemers de laatste jaren onderkend, waardoor succesvolle voorbeelden hun weg naar de markt kunnen vinden.

Hoge ambitie energieconcepten zijn echter nog zeer weinig  toegepast in bestaande retailvestigingen. Door de toenemende leegstand is er juist een impuls van de bestaande retailvestigingen nodig. Daarom organiseert Energiesprong het innovatieprogramma Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal en stelt ruim een miljoen euro ter beschikking.

Een besparing van minimaal 50% op primaire energie ten opzichte van het huidige gebruik is de inzet van het nieuwe innovatieprogramma. Partijen kunnen zich van 4 juni tot en met uiterlijk 3 juli 2012 inschrijven. Op 7 en 21 juni organiseert Energiesprong informatieavonden over de regeling.

Ga voor meer informatie en de inschrijvingsdocumenten naar www.energiesprong.nl

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties