Energieverbruik sociale huurwoningen 2012 licht gedaald

iStock_000008172723XSmallAedes rapporteert in de jaarlijkse benchmarkrapportage SHAERE de jaarlijkse ontwikkeling van energiebesparing en energielabels van het corporatiebezit. Het totale gasverbruik is licht gedaald door verbetering van de woningen. Opmerkelijk is te zien, dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik met 1,4% is toegenomen. De verklaring hiervoor ligt in het toepassen van nieuwe installaties en mechanische ventilatie. Ook het warmteverbruik is licht gestegen door het labelen van nieuwbouw met stadswarmte. Het aantal woningen met zonnepanelen (PV) is verdubbeld al gaat het in totaal om 0,5 procent van de woningen.

Met deze rapportage wordt de voortgang van het in juni 2012 hernieuwde Convenant Energiebesparing Huursector gevolgd. Afgesproken is dat de gemiddelde Energie Index van alle corporatiewoningen in 2020 uitkomt op 1,25. In 2012 kwam het gemiddelde op 1,73, in 2011 was dit nog 1,78. In beide gevallen gemiddeld een D-label.

Download de Aedes rapportage SHAERE 2012


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties