Enquête warmtenetten in nieuwbouw

Hoe hoog zijn de Bijdragen Aansluitkosten (BAK) voor warmtenetten anno 2019? En worden er ook BAK’s gevraagd voor projecten die niet aansluiten op een warmtenet? Deze vragen willen we met onderstaande enquête beantwoord krijgen. Zo kunnen we objectieve informatie inbrengen in de discussie over warmtenetten en -tarieven.

  • Zo ja: hoe hoog is de gevraagde BAK (eenmalige Bijdrage Aansluitkosten) voor de warmteaansluiting per wooneenheid/woning?
    (Graag per project een formulier invullen.)

  • Zo ja:

  • Zo ja:

  • Zo ja:
  • (optioneel)
  • Om eventueel extra informatie bij je te kunnen opvragen, verzoeken we je om onderstaande contactgegevens in te vullen. Deze gegevens worden niet in combinatie met de bovenstaande gegevens verspreid.
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties