Cursus EPC voor beginners

in-aanbouwTijdens deze 2-daagse cursus van Uniec 2 leert u alles om een EPC-berekening voor de woningbouw te kunnen maken. De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • Normen en eisen
  • Meten en schematiseren van een gebouw
  • Bouwfysische begrippen en toepassing
  • Installatietechnische begrippen en toepassing
  • Uitleg van onderlinge beïnvloeding van maatregelen
  • Uitleg gebruik Uniec 2
  • Opgaven Uniec 2 – forfaitair rekenen en werken met kwaliteitsverklaringen
  • Energieconcepten EPC = 0,40
  • Begrippen BENG, 0 op de meter, EPV, etc.
  • Relatie tussen EPC en Energielabel / Energie Index

Deze cursus is geschikt voor personen die nog nooit eerder een EPC-berekening hebben gemaakt. De prijs bedraagt € 900,- ex BTW (inclusief lunch). Om aan de opgaven van de cursus deel te nemen dient u een laptop mee te nemen. U kunt zich hier inschrijven. Het maximaal aantal deelnemers per cursus is 15 personen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties