Evaluatie Platformbijeenkomst ZEN – dinsdag 21 juni

  • Enquête ZEN Platformbijeenkomst
    Dinsdag 21 juni 2016 in Antropia, Driebergen

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties