Evaluatie ZEN-platformbijeenkomst van dinsdag 7 maart

  • Enquête ZEN Platformbijeenkomst
    Dinsdag 7 maart 2017 in Buitenplaats Sparrendaal, Driebergen

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties