Evaluatie ZEN/Stroomversnelling bijeenkomst donderdag 12 oktober

  • Enquête ZEN/Stroomversnelling bijeenkomst
    Donderdag 12 oktober Utrecht

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties