Evaluatieformulier ZEN-festival

Beste deelnemer, wij verzoeken je vriendelijk je mening over het ZEN-festival aan ons kenbaar te maken. Jouw mening gebruiken wij voor de evaluatie van dit festival en voor de organisatie van bijeenkomsten in de toekomst. Wil je, wanneer je hiertegen tenminste geen bezwaar hebt, ook je naam en organisatie invullen? Wij kunnen in dat geval, wanneer jouw opmerkingen hiertoe aanleiding geven, contact met je opnemen.
  • Bedankt!
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties