Exergie, wat is dat?

Claudia Bouwens schreef voor Duurzaamgebouwd.nl een bijzonder leerzaam blog over exergie. Het proefschrift ‘Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie’ (juni 2012, TU Delft) van Leo Gommans gaat in op de mogelijkheden voor een duurzame regionale energietransitie. Oftewel: hoe sluit je vraag en aanbod van energie op elkaar aan? Wat zijn randvoorwaarden? Hoe moet ons energiestelsel er dan uit gaan zien? Lees meer

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties