Experiment Stichting GarantieWoning

garantiewoningIn vijf gemeenten worden binnenkort ervaringen opgedaan met private kwaliteitsborging. De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Delft en Sint Anthonis zullen vanaf medio 2014 de woningen die onder het Keurmerk GarantieWoning worden gebouwd, bij de bouwaanvraag niet meer toetsen aan de technische regels van het Bouwbesluit.

Het betreft alleen de grondgebonden woningen. De betrokken waarborginstelling (SWK, Woningborg of Bouwgarant) staat er borg voor dat de woning uiteindelijk aan het Bouwbesluit en de eis van goed en deugdelijk werk voldoet. Deze kwaliteitsborging vindt niet meer plaats bij indiening, maar tijdens uitvoering van de bouw en oplevering van de woning. Bij de kwaliteitsborging wordt veel nadruk gelegd op energie (EPC) en binnenmilieu. Het experiment duurt maximaal 5 jaar en loopt daarmee vooruit op landelijke ontwikkelingen op dit gebied. SWK wil zien hoe hun lid-bedrijven hun monitoringsystemen inrichten.

Het experiment wordt begeleid door het zojuist opgerichte Instituut voor Bouwkwaliteit, met daarin de kwartiermakers Hajé van Egmond, Gert-Jan van Leeuwen en Harry Nieman. Het experiment vindt plaats op voordracht van de deelnemende gemeenten en wordt uitgevoerd onder toezicht van de ministeries van BZK en I&M.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties