Expertbijeenkomst Certificaat Energie en ventilatie

rijswijkbuiten-fotoDonderdagmiddag 5 maart 2015 te Voorburg

Het energielabel voor nieuwbouwwoningen is vrijwel altijd A. Het maakt geen onderscheid tussen EPC 0,8 en energieleverend, maakt niet duidelijk wat de verwachte energierekening zou kunnen zijn en geeft ook geen duidelijkheid over de kwaliteit van de ventilatie bij oplevering.

Inmiddels is het energielabel voor woningen ingevoerd. Zoals we allemaal in de loop van de maanden hebben kunnen zien, is een opnameprotocol géén onderdeel van het energielabel voor nieuwbouw woningbouw geworden. Dit in tegenstelling tot nieuwbouw utiliteitsbouw.

Hoe kunt u dan toch aan uw koper of huurder duidelijk maken hoe energiezuinig zijn woning is? Welke opleverkwaliteit u heeft geleverd? En wat de verwachte energierekening is? Wat het energieverbruik is?

Hier willen de partners van het Lente-akkoord een vrijwillig certificaat of verklaring voor maken. De opzet om dit te realiseren willen we graag met geïnteresseerde praktijkprofessionals bespreken.

Vragen die we willen behandelen:

  • Wordt u hiermee geholpen? Wat ontbreekt er aan? Wat is voor u het belangrijkst?
  • Is dit toepasbaar voor alle verdergaande energiezuinige woningbouwprojecten?
  • Zorgt dit voor een generiek berekeningskader van verwachte energierekeningen?
  • Wat vinden SWK, Woningborg en Bouwgarant van zo’n certificaat?
  • Wij willen ventilatie als onlosmakelijk toetsonderdeel meenemen. Eens of oneens? Argumenten voor en tegen?

Deze expertbijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 5 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur, in de Schouwzaal van Huize Middenburg, Westeinde 28 in Voorburg. De bijeenkomst is toegankelijk voor bouwers, ontwikkelaars en corporaties. Het aantal deelnemers is beperkt. Indien nodig vindt een selectie plaats op basis van expertise. De zaal is open vanaf 12.30 uur met koffie, thee, melk en broodjes. Het inhoudelijke programma duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Voor deze bijeenkomst kunt u zich niet meer opgeven.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties