Expertbijeenkomst Opleverprotocol EPC en ventilatie

Bouwen-aan-een-goede-schil-bannerHet zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen in de bouwwereld het ISSO-opleverprotocol toepast en dat de bouwkwaliteit van energiemaatregelen inclusief ventilatie bij oplevering wordt getoetst en indien nodig, verbeterd wordt. Toch is dit nog niet vanzelfsprekend. Wat zijn de lessen van de voorlopers? Wat kunnen de ‘achterblijvers’ hiervan leren?

De meerwaarde voor de klant is overduidelijk: zekerheid over de ‘onzichtbare’ opleverpunten zoals energieprestatie, goede ventilatie en installatiegeluid. Aantoonbaar meer wooncomfort en meer zekerheid over energiebesparing. Ook voor de bouwprofessional zijn er voordelen: aantoonbaar bouwkwaliteit leveren. Zekerheid over de geleverde EPC en ventilatie. Je betrouwbaarheid voor de klant vergroten. Trots kunnen zijn op wat je levert.

Inmiddels is het ISSO-Opleverprotocol bijna een jaar geleden uit gekomen. Hoe zijn de ervaringen ermee? We zijn op zoek naar ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven die het opleverprotocol veelvuldig toepassen en hun ervaringen hiermee willen delen. Wat is uw beweegreden? Welke hobbels komt u tegen? Hoe communiceert u dit naar uw klant? Hoe houdt u de kosten beheersbaar? Uw ervaringen, tips en aanbevelingen willen we bundelen in een factsheet, voor de bouw door de bouw.

Als voorbereiding van de bijeenkomst wordt aan de hand van enkele interviews een eerste concept opgesteld, die in de bijeenkomst besproken wordt. Na de bijeenkomst wordt een definitieve factsheet opgesteld.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die aantoonbaar ervaring hebben met het opleverprotocol. Het aantal deelnemers is beperkt.

Tijd en plaats
Donderdag 6 maart
9:30 uur zaal open
10:00-12:00 uur programma
vanaf 12:00 uur lunch en napraten

Huize Middenburg, Westeinde 28 te Voorburg

Meld u aan

De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met Claudia Bouwens (programmaleider Lente-akkoord): cb@lente-akkoord.nl of 070 337 0 336.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties