Extra hypotheekruimte voor energiezuinige woningen

duurzaamheid loontOp 20 december 2012 is in de Staatscourant de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet bekendgemaakt. Deze regeling geeft de spelregels voor banken waarbinnen zij vanaf 1 januari 2013 hypotheken kunnen verstrekken zonder door de AFM op de vingers te worden getikt.

De regeling  geeft extra financieringsruimte voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Zo kan bij woningen met energiebesparende voorzieningen, of met een A++ label een bedrag van € 8.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de vaststelling van de financieringslast (inkomenscriteria, artikel 4 lid 3).

Ook kan een woning met energiebesparende voorzieningen gebruik blijven maken van een hypothecair krediet van 106% van de waarde van de woning, in plaats van 105% in 2013 (waarde van de woning, artikel 5 lid 4).

Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan (artikel 1 lid b).

Het uiteindelijke hypotheekbedrag moet binnen beide plafonds blijven, dus òf de inkomenscriteria òf de waarde van de woning is maatgevend. U kunt hier de regeling downloaden.

Informeer uw koper over deze hypotheekruimte voor uw energiezuinige nieuwbouwwoning en vraag de bank om deze ruimte toe te passen!


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties