Factsheets koudetechnieken

Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Daarnaast verandert het klimaat en neemt het aantal (extreem) warme dagen in een jaar toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen.

W/E adviseurs heeft in opdracht van TKI Urban Energy een serie factsheets gemaakt die de verschillende opties voor koeling behandelen. Per factsheet is aangegeven hoe duurzaam de techniek is, hoe deze gebruikt wordt, de stand van de techniek, de rol van gebruikers en het toepassingsbereik.

Een beoordelingsmatrix (scroll naar beneden in het kennisdossier) maakt het gemakkelijk om de voor- en nadelen van de verschillende technieken met elkaar te vergelijken.

Factsheet overzicht
1. Bouwkundig ontwerp
2. Zonwerend glas
3. Zonwering
4. Beperken interne warmtelast
5. Groen in de gebouwde omgeving
6. Spuiventilatie
7. PCM en koudebuffers
8. Ventilatoren
9. Warmteterugwinning (WTW) bypass
10. Airconditioning
11. Warmtepomp voor koeling
12. Koudenetten
13. Thermo-akoestische koeling
14. Magneto-calorische koeling
15. Dauwpuntkoeling
16. Koudevraag in Nederland en Europa

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties