Financiering

Om zeer energiezuinige nieuwbouw te ontwikkelen en te bouwen zijn extra investeringen nodig. Die investeringen verdient de gebruiker deels terug door de lagere energierekening in de gebruiksfase. De eigenaar zal bij verkoop van het pand een deel terugverdienen door waardevermeerdering. Daarnaast zijn er – ter stimulering van energiezuinig bouwen – verschillende regelingen die de meerkosten (deels) financieren.

Regeling groenprojecten
Stand van zaken april 2013 (bron: RVO) Particulieren die groen sparen of groen beleggen krijgen een belastingvoordeel en nemen daarom genoegen met een lagere vergoeding van de bank. Daardoor kan de bank een lagere rente rekenen op een lening aan duurzame en innovatieve projecten. Het belastingvoordeel was tot 31 december 2010 2,5%. Met ingang van 1 januari 2011 wordt de heffingskorting voor particulieren die geld beschikbaar stellen aan een groenfonds of groenbank verlaagd van 1,3% naar 1,0%. Het voornemen is om dit verder te verlagen naar 0,7% in 2012, 0,4% in 2013 en 0% in 2014. De vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing (voordeel 1,2%) blijft onverkort in stand.

Regel eerst financiering en dan de groenverklaring
De regeling zelf blijft dus bestaan en nieuwe aanvragen voor een groenverklaring worden gewoon beoordeeld door RVO. De vraag is echter of er met een groenverklaring nog groen geld geleend kan worden én tegen welke (rente)voorwaarden. Eén bank heeft inmiddels aangekondigd geen nieuwe groene financieringen meer te verstrekken omdat men onvoldoende geld bij particulieren aan kan trekken. Het is niet uitgesloten dat andere banken deze stap zullen volgen.

Voor investeerders is het dan ook raadzaam om zo vroeg mogelijk in het investeringstraject te informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden van groenfinanciering bij de groenbanken en groenfondsen. Dit om te voorkomen dat er extra investeringen worden gedaan om te voldoen aan de voorwaarden van de regeling, terwijl later blijkt dat groenfinanciering niet meer, of tegen minder aantrekkelijke voorwaarden, beschikbaar is.

Voor meer informatie over de regeling zie de RVO-website.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Stand van zaken april 2013 (bron: RVO) Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het budget voor 2013 is € 151 miljoen.

Ieder jaar wordt een Energielijst opgesteld met alle technieken die in aanmerking komen, verdeeld over de categorieën bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie en energieadvies. Investeringen in woningen zijn uitgesloten van investeringsaftrek. Binnen EIA is er wel een uitzondering voor investering in zonnepanelen en zonneboilers, waar wel het fiscale voordeel mogelijk is bij investeringen t.b.v. woningen. Op de RVO-website vindt u meer informatie over de regeling en de procedure voor het aanvragen van EIA. Tevens kunt u hier de energielijst downloaden.

MIA/VAMIL
De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. Alleen milieu-investeringen die op de Milieulijst staan, komen in aanmerking voor MIA/Vamil.

Sinds januari 2010 komen ook utiliteitsgebouwen met een BREEAM-NL certificaat in aanmerking voor een MIA. Investeringen in woningen zijn uitgesloten van investeringsaftrek.

Algemene opmerkingen
De fiscale regelingen EIA, MIA en Vamil zijn aantrekkelijk voor organisaties die inkomsten- of vennootschapbelasting betalen en fiscaal eigenaar zijn van de bedrijfsmiddelen waarin zij hebben geïnvesteerd. Groenfinanciering en EIA of MIA zijn te combineren. MIA en EIA gaan niet samen.

Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen
De “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” van Lente-akkoord partner Bouwend Nederland geeft een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden bij energiezuinig (ver)bouwen.

Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties