Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen

vastgoed-geld2_jpgDe “Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen” geeft een overzicht van de huidige financierings-mogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financierings-mogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden.

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies voor energiezuinig bouwen. Deze financieringswijzer geeft een overzicht van die financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. De financieringswijzer bevat daarnaast veel relevante links.

De Financieringswijzer is een uitgave van Bouwend Nederland. Het instrument is gemaakt in het kader van Innovatie Prestatie Contract (IPC) Klimaatneutraal bouwen van Bouwend Nederland. Dit IPC is financieel mogelijk gemaakt door RVO.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties