Focus 2012: Energetische opleverkwaliteit en aantoonbaar maken meerwaarde voor de consument

In 2012 is de focus op het vergroten van de energetische kwaliteit van nieuwbouw en het inzichtelijk maken van de meerwaarde van energiezuinige nieuwbouw.

Vergroten van energetische kwaliteit
In cursussen kunnen ontwikkelaars en bouwers leren hoe zij de energetische kwaliteit van hun nieuwbouwprojecten verder kunnen verbeteren, door middel van onder meer de KopStaart aanpak, robuuste energiebesparende maatregelen en specifieke thema’s zoals het voorkomen van fouten bij het toepassen van warmtepompen.

Meerwaarde zichtbaar maken
Bij het kiezen voor een bepaalde woning, is de mate van energiezuinigheid beslisargument 7 in de top tien. Het is momenteel echter slecht mogelijk om het energieverbruik van bestaande woningen met nieuwbouwwoningen te vergelijken. Het Lente-akkoord werkt aan instrumenten voor de consument om dit inzichtelijk te maken.

Uiterlijk 1 januari 2013, wordt het energielabel voor nieuwbouw ingevoerd. De partners van het Lente-akkoord zetten zich in om dit label goed bekend te maken bij zowel professionals als consumenten.

Vooruit kijken
Al dit jaar willen wij graag met u vooruit kijken naar 2015. Hoe verhouden in 2015 de kosten van energiezuinige nieuwbouw zich tot de opbrengsten? Hoe pas je daar je ondernemersstrategie op aan? Hoe ontwikkelt de energiemarkt zich? Welke belemmeringen zien we? Welke kunnen we zelf wegnemen, en welke kan het Rijk wegnemen?

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties