Fotobewijzen voor Energielabel

In 2013 wordt het energielabel voor nieuwbouwwoningen ingevoerd. Een onderdeel van de onderbouwing van bewijzen voor dit label zijn foto’s van bouwdetails. De meeste van deze details kunnen het beste worden vastgelegd op het moment dat het isolatiemateriaal is aangebracht en het buitenblad nog niet.

Het Lente-akkoord vraagt vrijwilligers die de komende maand tot uiterlijk 16 november in een bouwproject willen oefenen met het verzamelen van fotobewijzen voor het opnameprotocol Energielabel Nieuwbouw. We zoeken hiervoor 10 tot 12 ontwikkelaars of bouwbedrijven die bijgaand formulier door opzichters of uitvoerders willen laten invullen, inclusief een indicatie van de tijd die dit kost.

Voor ons is het belangrijk om inzicht te krijgen of de kwaliteit van de gemaakte foto’s voldoende is als bewijsmateriaal. Voor u is dit een mogelijkheid om u voor te bereiden op het energielabel voor nieuwbouw. Goed voorbereid is namelijk al het halve werk.  Laat ons voor 10 oktober weten of u mee wilt doen met deze proef. U kunt dit doorgeven aan Claudia Bouwens, cb@lente-akkoord.nl of aan Jaap Neeleman, neeleman@dwa.nl. U ontvangt dan een Word-versie van het formulier.

formulier fotobewijzen voor energielabel

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties