Frisse lucht

claudia-bouwensHeeft u al gekeken naar het voorlopig energielabel van uw eigen woning, op www.energielabelvoorwoningen.nl? En heeft u ook zitten spelen met de maatregelen om een hoger label te halen? Dan heeft u waarschijnlijk ook gezien dat met het invullen van ventilatie uw label minstens één labelstap verslechterde.

U kunt nu denken: dan maar niet ventileren. Maar zo werkt het niet. U laat ook niet de ramen weg, omdat deze veel energie kosten. We willen gezonde, comfortabele, energiezuinige woningen met veel licht en frisse lucht. Goede ventilatie is een randvoorwaarde.

Balansventilatie
De afgelopen maanden hebben we veel aandacht geschonken aan balansventilatie. We hebben een brochure Balansventilatie gemaakt, met input van vele praktijkexperts. We hebben bewoners geënquêteerd over hun ervaringen met balansventilatie. We vragen nog uw input voor ideeën om het onderhoud van balansventilatie te verbeteren. En op 29 januari organiseren we (samen met Eisma Media) een webinar over het onderwerp.

Mechanische ventilatie
De komende maanden nemen we mechanische ventilatie onder de loep. Op 26 februari starten we met een expertbijeenkomst rond mechanische ventilatie voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. Met als uitkomst: een praktische brochure met do’s en don’ts rond mechanische ventilatie. Bent u expert op dit gebied? Meld u dan aan door een mailtje te sturen naar cb@lente-akkoord.nl. U ontvangt een week van tevoren een startdocument en meer informatie.

Met andere woorden: het Lente-akkoord gaat door, wat betreft het onderwerp ventilatie, in relatie tot energiebesparing en comfort, gezondheid en tevredenheid. Ik hoop: samen met u.

Door Claudia Bouwens


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties