Gaby Abdalla schrijft must read over energiebesparing

bewoners-gebruiken-energieVorige week verscheen een zeer lezenswaardig boekje over succesfactoren in duurzame woonwijken: ‘Bewoners gebruiken energie, gebouwen niet’. Dit handzame en mooi vormgegeven boekje is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift ‘Sustainablie residential Districts – The Resident’, een onderzoek waarop Gaby Abdallah (thans BAM Techniek, voorheen TU Eindhoven) vorig jaar juni promoveerde.

De theoretische onderlegger van het onderzoek van Abdalla is de zogeheten Theorie van Gepland Gedrag. Dat is dezelfde theorie die ook de basis vormde voor het consumentenonderzoek ‘Baat het niet, dan gaat het niet’. Wat de Theorie van Gepland Gedrag laat zien, is dat gedrag vooral wordt ingegeven door de persoonlijke houding van bewoners, de sociale normen die ze hanteren en de controle die ze verwachten te hebben over de systemen. Technische mogelijkheden en beloofde prestaties op papier zijn dus geen garantie voor succes. Dat is natuurlijk een open deur, maar wat dat betekent voor de praktijk van vastgoed- en gebiedsontwikkeling laat Abdalla zien aan de hand van zeven onderzochte Europese praktijkcases, waaronder grondige interviews met bewoners van de Nederlandse duurzame wijk De Caaien in Ypenburg.

Gaby Abdalla over zijn onderzoek: “We ontwerpen niet vanuit het perspectief van de bewoners, maar kijken eerst naar de profit en het duurzaamheidaspect. Je moet mensen niet een bepaalde levensstijl opleggen, dat werkt niet. Duurzame technologie moet ontworpen worden om door de bewoners op een duurzame manier gebruikt te kunnen worden.”

U kunt hier het boekje downloaden: http://gabyabdalla.com/bestanden/samenvatting.pdf

Voor meer informatie of voor een papieren exemplaar van het boekje kunt u een mailtje sturen naar Gaby Abdalla, BAM Techniek (zolang de voorraad strekt).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties