Gas is niet meer de norm

Deze blog van Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s Natuur en Milieu, is overgenomen van de Natuur & Milieu website.

Gas is de norm in de bouw. Althans, tot nu toe. Begin april ging namelijk ook de Eerste Kamer akkoord met de afschaffing van de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw. Wat nu nodig is, is elektriciteit de norm te laten worden bij nieuwbouw.

Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat bij alle betrokkenen bij nieuwbouw nog veel obstakels zijn om huizen ‘all electric’ te bouwen. Kosten zijn daarbij de grootste hobbels. Die verdwijnen niet zomaar met een handtekening van de Eerste Kamer. Daar is politieke lef en wil voor nodig.

Prijsverschil
Als eerste moet zo snel mogelijk het prijsverschil tussen gas en elektriciteit aangepakt worden. Iets specifieker nog: het verschil tussen het percentage energiebelasting. De prijs bij kleingebruikers van elektriciteit bestaat voor ongeveer de helft uit energiebelasting, bij gas is dat maar een kwart. Wil je elektriciteit de norm maken, dan moet dat percentage op z’n minst gelijkgetrokken worden.

CV-ketel
Wat daarnaast helpt, is dat de vanzelfsprekendheid van het plaatsen van een cv-ketel verdwijnt. Onlangs kwamen de installatiebranche, fabrikanten en milieuorganisaties al met een plan om die ketel uit te faseren door een rendementseis in te voeren. Wat Natuur & Milieu betreft gaat de overheid daarin mee en creëert ze duidelijkheid door wetgeving per 2021 aan te passen.

Kosten
Wie gaat dat allemaal betalen? Over de hoge kosten zijn ook veel zorgen bij bouwers, projectontwikkelaars en huiseigenaren. Daarom is het ook van belang dat de overheid met voorstellen komt, hoe de individuele kosten voor de bewoner binnen de perken blijven. Prijzen voor apparaten en het aansluiten en onderhouden daarvan, zullen naar beneden gaan als er meer vraag komt. Daarnaast zullen bestaande stimuleringsmaatregelen, zoals de investeringssubsidie, gehandhaafd moeten worden en zullen lage inkomensgroepen gecompenseerd moeten worden.

Ommezwaai
We staan aan het begin van een enorme ommezwaai. Binnen twintig jaar is er geen gasaansluiting meer te vinden. Om dat te bereiken is het nodig dat alle betrokken partijen zich dat realiseren. Voor ontwikkelaars geldt dat ze bij al geplande projecten terug moeten naar de tekentafel en gebruik moeten maken van de inkeerregeling van de netbeheerder. Met het verdwijnen van de verplichte gasaansluiting is een belangrijke eerste hobbel genomen. Hoe sneller de overige hobbels worden weggenomen, hoe eerder we gasaansluitingen alleen nog maar terugzien in de geschiedenisboekjes.


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties