“Gasloos is vanzelfsprekend voor de woonconsument”

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM deed uitgebreid onderzoek naar duurzame woonwensen onder woonconsumenten. Gasloos is de nieuwe standaard, aldus 93% van de respondenten in het onderzoek. Belangrijke conclusie: de meeste consumenten willen zelfs verder gaan dan gasvrij; Nul-op-de-Meter is populair. 

Het onderzoek betreft een enquête onder het klantenpanel van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, en diepte-interviews onder kopers van Nul-op-de-Meter woningen in Delft. De grote meerderheid van de ondervraagden (93%) geeft aan een woning zonder gas te prefereren. 90% wil zonnepanelen, 70% een warmtepomp en maar liefst 46% wil verder gaan naar een Nul-op-de-Meter woning. Daarmee is gasloos in de nieuwbouw – als het aan de woonconsument ligt – geen ambitie meer, maar de nieuwe realiteit.

Energie en comfort prioriteit
De respondenten geven aan met name energetische maatregelen te relateren aan duurzaam wonen. De belangstelling voor duurzame bouwmaterialen en waterbesparing is lager. Een waterbesparende douche en geluid van installaties zijn namelijk ‘comfortbedreigende’ onderdelen. Duurzame woningen zijn dus in trek, tenzij dit ten koste gaat van wooncomfort.

Aanbevelingen aan de markt
Consumenten hebben een grote behoefte aan inzicht in duurzaamheid van woningen in brede zin. De focus ligt bij veel projecten nu op de energieprestatie. Een bredere uiteenzetting van duurzaamheidsprestaties geeft de consument meer inzicht in de daadwerkelijke milieu-impact van de woning. De tweede aanbeveling gaat over comfort: een energieneutrale woning biedt op allerlei punten meer comfort. Zo wordt koken op inductie en het binnenklimaat als positief ervaren. Een app wordt door veel consumenten genoemd als handige tool om inzicht te krijgen in het energiegebruik en om informatie makkelijk op te zoeken.

Aanleiding van het onderzoek zijn de positieve resultaten van klantonderzoek op individuele projecten. Op basis van deze trend is AM inmiddels begonnen het aantal gasvrije en energieneutrale woonconcepten in projecten op te schalen.

Download “Hoe groen wilt u het hebben?”


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties