Gasloze nieuwbouw: welke techniek werkt het beste?

Tijdens de ZEN-platformbijeenkomst op 7 maart verzorgt Benno Schepers (CE Delft, foto) een plenaire inleiding over gasloze nieuwbouw. Wat zijn de optimale alternatieven voor nieuwbouwprojecten, bekeken per soort wijk of buurt?

CE Delft heeft in 2015 de studie ‘Klimaatneutrale gebouwde omgeving 2050’ uitgevoerd. In opdracht van Gasterra en Gasunie is in september 2016 een vervolgstudie afgerond. In de eerste versie werd gekeken naar 15 typische buurten. In de nieuwste versie heeft CE voor alle 12.000 buurten in Nederland de jaarlijkse kosten per warmtetechniek zowel in een klimaatneutraal eindbeeld als ook in de route op weg naar dit eindbeeld berekend. De vervolgstudie gaat vooral uit van de bestaande gebouwde omgeving en kijkt hoe de hybride warmtepomp, woningisolatie, Nul-op-de-Meter woningen, netverzwaring, de luchtwarmtepomp en de bodemwarmtepomp zullen uitpakken.

We hebben CE Delft gevraagd om op 7 maart nader toe te lichten welke techniek kostentechnisch het gunstigst is voor nieuwbouwwoningen, uiteraard afhankelijk van de locatie en de aard van de bebouwing.

Meer weten over gasloze nieuwbouw? Bezoek dan op 7 maart aanstaande de ZEN-platformbijeenkomst in Driebergen.


Gerelateerde berichten

Tags:

Gasvrij

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties