Gebouwen met groen energielabel werkelijk zuinig

duurzaamheid loontGebouwen met een groen energielabel zijn ook in werkelijkheid energiezuinig. Dit blijkt uit een benchmark van 244 kantoorgebouwen die de Dutch Green Building Council (DGBC) uitvoerde. Hiermee lijkt het beleid van de overheid om energielabels te introduceren zijn effect te hebben.

Het groene energielabel is een rekenkundig model dat het theoretisch verbruik van een gebouw berekent. De DGBC heeft nu het daadwerkelijke energieverbruik van gebouwen in kaart gebracht. Bij gebouwen met een energielabel A+ en beter is een aanzienlijke afname te zien in het totale energieverbruik.

Gebruik versus verbruik
Door de spreiding van het aantal gemeten gebouwen is het nog niet mogelijk om het daadwerkelijk verbruik van een gebouw te voorspellen. De DGBC kan al wel concluderen dat het gebruik van het gebouw een grote invloed heeft op het energieverbruik. In de benchmark van de DGBC zijn ook factoren als bezettingsgraad, gebruikersintensiteit en openingstijden meegenomen. Door deze factoren kunnen nog nauwkeuriger vergelijkingen tussen gebouwen worden gemaakt.

Bron: DGBC

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties