Gedifferentieerde eis gebouwschil aangenomen in Tweede Kamer

isolatie in muurOp verzoek van de partners van het Lente-akkoord heeft de minister de eis om de gebouwschil in 2015 naar een Rc van 5,0 te brengen, gedifferentieerd. Dit houdt in: een Rc-waarde voor daken 6,0, voor gevels 4,5, en voor begane grondvloeren 3,5 m2K/W. Op 18 december 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met deze differentiatie van de isolatie-eis.

Uit kostenoverwegingen is dit efficiënter dan een Rc-waarde van 5 m2k/W voor alle gebouwschildelen, bij gelijkblijvend milieu-effect. Dit blijkt uit het onderzoek Hoogwaardige thermische schil, dat Nieman Raadgevende Ingenieurs voor het Lente-akkoord heeft uitgevoerd in februari 2013.

Waarom hebben we gekozen voor deze differentiatie? De onderbouwing in een notendop:
Begane grondvloer: verhoging van de Rc-waarde van vloeren naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, maar de energiewinst is gering en niet kostenefficiënt.

  • Gevels: verhoging van de Rc-waarde van gevels levert momenteel in de praktijk de meeste uitvoeringsproblemen op. Vooral bij baksteen buitengevels in midden- en hoogbouw leidt de verhoogde Rc-waarde tot grote kostenverhogingen, terwijl de energiewinst beperkt is. Een verhoging tot Rc 4,5 blijkt wel kostenefficiënt uit te voeren, door de gebruikelijke bouwdetails ‘op te rekken’.
  • Dak: verhoging van de Rc-waarde van daken naar Rc 5,0 levert in de praktijk geen problemen op, en geeft voldoende energiewinst om kostenefficiënt te zijn. De isolatie van daken kan zonder grote meerkosten verder verhoogd worden tot 6,0.

In het onderzoek ‘Hoogwaardige thermische schil’ is uitgegaan van appartementen en tussenwoningen omdat dit de meest voorkomende woningtypen in Nederland zijn.

Vervolgonderzoek
In opdracht van de Nederlandse Isolatie Industrie heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in december 2013 een vervolgonderzoek gedaan: Energiebehoefte Woningbouw, Onderzoek effect verhoging Rc-waarden. Daarin zijn een rijwoning, een twee-onder-een-kap en een vrijstaande woning  doorgerekend.

De conclusie uit dit onderzoek is dat voor een vrijstaande woning een hogere Rc-waarde van 8,0 voor het dak benodigd is, om de warmtebehoefte gelijk te houden in vergelijking tot een overall eis van Rc 5,0 voor alle gebouwdelen. Voor een twee-onder-een-kap woning en een rijwoning is een warmteweerstand van resp. 7,0 m2K/W en 6,0 m2K/W toereikend. Hierbij is uitgegaan van de bepalingsmethode volgens de EPC-berekening. Als de warmtebehoefte wordt bepaald volgens het PHPP- rekenmodel (met hogere aangenomen binnentemperaturen) dan zijn hogere warmteweerstanden benodigd.

Zie ook:
Gedifferentieerde eis voor isolatie gebouwen gevraagd (6 maart 2013)
Dossier Thermische Schil


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties