Geen duale invoering EPG

De Lente-akkoord partijen hadden op 31 mei om een duale invoering van de EPG gevraagd. Zie dit bericht voor de motivatie van het verzoek.
 
Het ministerie heeft afgelopen weekend laten weten het verzoek niet te honoreren. Het ministerie is van mening dat er voldoende gewenningsperiode is geweest, omdat één van de softwarebouwers (DGMR) al sinds begin maart een demoversie van de software op hun site had staan. VABI verwacht maandag 2 juli met gevalideerde software voor utiliteitsbouw op de markt te kunnen komen, DGMR zal ook in die periode op de markt komen. Het ministerie trekt hieruit de conclusie dat een verdere gewenningsperiode niet nodig is.

De Lente-akkoord partners hadden ook aangegeven dat de generieke printuitvoer nog niet mogelijk was. Hierop heeft het ministerie geantwoord dat de generieke printgenerator voor de EPC nieuwbouw is bedoeld om transparantie en uniformiteit te bewerkstelligen maar dat het niet de bedoeling  is deze wettelijk te verankeren. Het is een service aan de gebruikers. De inwerkingtreding van de NEN7120 is daarvan dus niet afhankelijk. Wel is er druk op het proces gezet om de generieke printuitvoer zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties