Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen.

Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten ontwerpen en aanleggen.

Dat houdt in dat de bedrijven die deze systemen ontwerpen, aanleggen en beheren hiervoor gecertificeerd moeten zijn.

Voor deze certificering zijn er twee samenhangende certificeringsschema’s ontwikkeld: voor het  ‘ondergrondse’ en het ‘bovengrondse’ deel van het systeem. Het zijn twee schema’s omdat er een duidelijk onderscheid is in de verschillende activiteiten tussen ondergronds en bovengronds, met de daarvoor benodigde kennis en expertise. Ontwerp, realisatie en beheer moeten zodanig  zijn dat er één goed werkend systeem gerealiseerd wordt.

Voor het ondergrondse deel is er de BRL SIKB 11000 van SIKB (stichting infrastructuur kwaliteitsborging  bodembeheer) met bijbehorend protocol 11001. Voor het bovengrondse deel, de energiecentrale met warmtepomp, is er de nieuwe BRL 6000-20, ontwikkeld door KBI (stichting kwaliteitsborging installatietechniek).

Het certificeringsschema van KBI voor de energiecentrale is gebaseerd op twee instrumenten: de (vernieuwde) ISSO-publicatie 39 als normatief document  en de WKO-expertisetool. De WKO-expertisetool is een rekeninstrument waarin de uitgangspunten voor het ontwerp van het WKO-systeem worden vastgelegd. Op basis van deze gegevens kunnen ontwerpers met de tool een goed werkend systeem engineeren. Deze twee instrumenten maken de overdracht van informatie tijdens het gehele proces van ontwerp tot en met beheer van de installatie mogelijk. Zo gaat er tussentijds geen informatie verloren en worden faalkosten vermeden. Beide instrumenten komen dit najaar beschikbaar bij ISSO.

Om deze kwaliteitsborging op een soepele  manier voor elkaar te krijgen dienen opdrachtgevers/ontwikkelaars al vanaf de initiatieffase, als de toepassing van een WKO-systeem wordt overwogen, in hun offerte-aanvragen en contracten gecertificeerde partijen te selecteren voor advies en ontwerp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Aerts (ISSO).

(bron afbeelding: warmtepomp-academy.nl)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties