Gelijkwaardigheidsbeginsel voor aansluiting op warmtenetten

De branche-organisaties in het Lente-akkoord zetten zich al meer dan een jaar in om de misstanden rond grootschalige warmtenetten bij het ministerie onder de aandacht te brengen. Wij ageren onder andere tegen de aansluitplicht.

Verschillende gemeenten kenden al een aansluitplicht op warmtenetten. Per 1 april 2012 is deze aansluitplicht generiek overgenomen in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit kent een gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit houdt in dat in plaats van aansluiting op een warmtenet ook een gelijkwaardige oplossing mag worden toegepast. Minister Spies heeft op 11 juni hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Deze gelijkwaardigheid geldt alleen voor nieuwe netten. Om in aanmerking te komen voor gelijkwaardigheid moet een alternatieve oplossing zonder aansluiting op het warmtenet tenminste dezelfde mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu bieden als aansluiting op het warmtenet.

Om dit te kunnen vergelijken stelt de gemeente een zogeheten Warmteplan vast. In dit Warmteplan is aangegeven: het gebied waarvoor het geldt; het maximaal aantal vereiste aansluitingen voor een gezonde exploitatie van het warmtenet en de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu die wordt bereikt met het warmtenet. Het Warmteplan geldt voor maximaal tien jaar.

Het ministerie van BZK wil met pilots volgen hoe de nadere invulling van de aansluitplicht in de praktijk werkt.

 

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties