Geluidseis voor warmtepompen vanaf 2021

De Lente-akkoord redactie ontving een vraag over de nieuwe geluidseis voor warmtepompen. Deze geluidseis gaat in voor woningen die na 1 januari 2021 worden ingediend voor een omgevingsvergunning.

Vraag: Per 1 januari 2021 wordt in het Bouwbesluit een geluidseis voor warmtepompen van 40 dB op de perceelgrens opgenomen. Klopt het dat de rekentool voor deze geluidseis nog niet vast ligt?

Antwoord van het ministerie van BZK: Op 12 november zijn de rekentool en de handleiding gepubliceerd. De rekentool is geformatterd in de open document standaard (ODS) en moet worden geopend in Open Office. De tool kan niet worden geopend in Excel.

 


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties