Gezocht: voorbeelden van circulaire woningbouw

ZEN/Lente-akkoord zoekt naar praktijkvoorbeelden van nieuwbouwwoningen waarin principes van circulair bouwen te zien zijn. De themagroep Circulair Bouwen gebruikt die voorbeelden in een factsheet met praktische vuistregels voor ontwerp en uitvoering.

Bouwen zonder afval
Circulair bouwen is bouwen zonder afval, met minimaal gebruik van grondstoffen en met respect voor de leefomgeving. En dat niet alleen tijdens de bouw, maar ook in de gebruiksfase en als een gebouw aan het eind van zijn levensduur is gekomen.

Omkeer in het denken
Circulair bouwen betekent een omkeer in het denken waar alle partijen in de kolom mee te maken krijgen. Al bij de eerste pennenstreek van een woningbouwproject bepaalt u de kansen voor hergebruik en recycling als een gebouw aan het einde van zijn levensduur is gekomen. Hoe pak je dat concreet aan? Wat betekent circulair bouwen in de initiatieffase, de ontwerpfase en de uitvoeringsfase van een woningbouwproject? De factsheet waar de themagroep Circulair Bouwen van ZEN/Lente-akkoord aan werkt, geeft praktische aandachtspunten.

Praktijkvoorbeelden
De factsheet wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Heeft u voorbeelden van nieuwe woningbouw waarin principes van circulair bouwen te zien zijn? Geef die dan door. Bijvoorbeeld projecten waar al in de uitvraag de juiste kaders zijn aangegeven. Hoe heeft u dat dan gedaan? Of projecten waarin het materiaalgebruik is beperkt of waar biobased-materialen zijn toegepast. Misschien heeft u een goed voorbeeld van hergebruik of van circulair inkopen?

Aanleveren
Mogelijk relevante voorbeelden kunt u tot 10 november (met foto’s) aanleveren bij Helen Visser (Bouwend Nederland): H.Visser@bouwendnederland.nl. De factsheet verschijnt eind dit jaar. U ontvangt een concept voordat uw bijdrage naar buiten worden gebracht.


Gerelateerde berichten

Tags:

Circulair

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties