Goede voorbeelden Rc=5,0 gezocht

In het kader van het Lente-akkoord zijn we bezig met het ontwikkelen van een pakket robuuste energiebesparende maatregelen op woningniveau; maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan de terugdringing van het energiegebruik, onafhankelijk van het gedrag van gebruikers. Eén van die maatregelen is de aanscherping van het isolatieniveau. Randvoorwaarde is dat de bouwpraktijk voldoende tijd krijgt om de benodigde aanpassingen door te voeren.

Wij willen in de komende maanden ervaring opdoen met het toepassen van dergelijke robuuste maatregelen. We zoeken daarom voorbeelden van woningen waar een zeer hoge isolatie is toegepast (Rc=5,0 of beter) en eventueel ook driedubbele beglazing en lage temperatuur verwarming. De goede voorbeelden willen we verzamelen en documenteren, om vervolgens de opgedane kennis verder te verspreiden. Wij hebben het voornemen om hierover aan het eind van het jaar een advies uit te brengen aan de minister.

Heeft jouw bedrijf goede ervaringen met gerealiseerde bouwprojecten met Rc=5,0? Neem dan contact op met Claudia Bouwens (070 337 03 36). Mogelijk levert het positieve aandacht op voor je bedrijf en je bouwproject.

Lees ook: Rc-waarde naar 5,0 per 1 januari 2013

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties