Gratis Duco seminar: “Natuurlijk naar nul-op-de-meter“ – Schiphol

Huizen VathorstDe reeks gratis seminars ‘Natuurlijk, naar nul-op-de-meter!’ van Duco focust op (bijna) energieneutraal bouwen en komt hiermee tegemoet aan de prangende ambitie om tegen 2020 nul-op-de-meter-woningen op de kaart te zetten. Dat lijkt toekomstmuziek, maar het is vandaag al mogelijk. Ook de mogelijkheden met natuurlijke ventilatie bieden heel wat oplossingen!

Twee marktonafhankelijke praktijksprekers van Bouwformatie (ir. Anne-marije Scheffe) en adviesbureau Peutz (ir. Jérôme Eijsackers) geven een verhelderende kijk op relevante en actuele thema’s waarin ‘energieneutraal’ als leidraad dient. Als afsluiter belicht een Duco-adviseur op een luchtige manier de natuurlijke ventilatieoplossingen die binnen dit plaatje passen.

Deze reeks gratis seminars vindt plaats op vier verschillende locaties in Nederland, telkens in een Van der Valk hotel.

Woensdag 3 juni: Schiphol
Donderdag 4 juni: Zwolle
Woensdag 10 juni: Duiven
Donderdag 11 juni: Eindhoven

Programma
09u00: Ontvangst
09u30: Opening seminar
09u45: ‘Road2Zer0: Vraaggestuurde ventilatie als basis voor energieneutraal bouwen’
10u30: Koffiepauze
10u45: ‘Nieuwbouwconcepten met nul-op-de-meter’
11u45: ‘De natuurlijke weg naar 2020 op basis van praktijkgerichte cases’
12u15: Afsluitende broodjeslunch + mogelijkheid tot networking

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties