Greenworks cursus – BENG en gasloos bouwen

BENG en gasloos bouwen. Twee veelgebruikte termen maar hoe bouwt u nu een gasloos bijna energieneutraal (BENG) huis? Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 juli j.l. al voldoen aan gasloos bouwen en vanaf 1 juli 2020 aan de BENG eisen, en overheidsgebouwen al per 2019. Afstemming tussen bouw en installaties wordt steeds belangrijker.

Wat zijn huidige en toekomstige mogelijkheden en bovenal, hoe krijgt u een sluitende businesscase? En, indien het bijvoorbeeld uit financieel oogpunt gewenst is om in stappen te komen tot nul-op-de-meter; hoe renoveert u optimaal per bouwdeel? En uiteraard staat de gebruiker van de woning centraal. Hoe realiseert u BENG en gasloze woningen waarin het aangenaam leven is? Vragen waar we samen met u tijdens deze training naar op zoek gaan.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Het verschil tussen BENG (bijna energieneutrale woningen) en NOM (nul-op-de-meter)
• NOM nieuwbouw
• NOM renovatie
• Gasloos bouwen
• Bouwkundige oplossingen
• Installatietechnische oplossingen
• Comfortverhoging
• Energieprestatievergoeding en subsidies
• Het samenspel tussen de energieprestatie en milieuprestatie van een gebouw

Wat levert de training u op?
Tijdens de training geven we u handvaten om te komen tot BENG- en tot NOM woningen. Ook krijgt u inzage in stapsgewijs renoveren naar NOM volgens de zogenoemde no-regretmaatregelen.

Voor wie?
Architecten
(zelf-ontwikkelende) Aannemers
Corporaties
Andere belangstellenden

Datum: donderdag 12 december 2019
Tijd: van 12:30 tot 16:30 uur
Locatie: Greenworks Academy Breda, Huifakkerstraat 18, 4815 PN Breda

Meer informatie en aanmelden

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties