Greenworks cursus energieneutraal (ver)bouwen

interieurIn het Nationaal Plan, ‘Bijna-Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG) is bepaald dat een volledig energieneutraal gebouw een EPC=0 heeft.

Cursisten krijgen inzage in de essentie van energieneutraal bouwen. Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid.

Zeer energiezuinig en energieneutraal (ver)bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw. Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op. Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor iedereen in de bouwkolom die inzicht wil krijgen in energieneutraal bouwen en verbouwen. Er wordt ingegaan op alle aspecten van bouwen, zowel op bouwmateriaal als op installaties.

Inhoud
• Toelichting Greenworks
• Wat wordt bedoeld met energieneutraal bouwen
• Toelichting naisoleren wanden
• Toelichting hybride lucht/waterpomp
• Toelichting circulatiepompen
• Toelichting gezond en energiezuinig ventileren
• Het belang van luchtdicht bouwen voor de EPC waarde

Kijk hier voor meer informatie

Aanmelden via: info@greenworksacademy.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties