Greenworks cursus luchtdicht bouwen

greenworksTijdens het ontwerp van een laagenergiewoning (EPC 0,6) of een passiefhuis (EPC 0,4) moet rekening worden gehouden met de meest efficiënte manier van isoleren en het voorkomen van koudebruggen. De tweede stap is voorkomen dat warme of koele lucht vanuit de woning kan ontsnappen naar buiten. Dit principe wordt in het Bouwbesluit aangegeven met luchtdicht bouwen.

Doel
Cursisten worden zich meer bewust van het concept luchtdicht bouwen en alle details waar men op dit gebied rekening mee dient te houden. Met de verkregen kennis van deze training wordt het voor de cursisten inzichtelijk welke praktische problemen er
zijn op dit gebied en hoe men hier het beste mee om kan gaan. Uiteraard zodanig dat er luchtdicht gebouwd kan worden, met alle (duurzame) voordelen van dien. De training combineert de thema’s Leren, Zien en Doen.

Voor wie?
Deze training is voornamelijk bestemd voor woningbouwverenigingen, architecten, werkvoorbereiders, aannemers en ZZP’ers die zichzelf willen ontwikkelen op het
gebied van luchtdicht bouwen.

Inhoud
• Toelichting Greenworks
• Toelichting luchtdicht bouwen
• Het gebruik en de eigenschappen van folies, bandjes en foam
• De toepassing van casco bouw
• De toepassing van ventilatie warmteterugwinning
• Het op de juiste wijze aanbrengen van isolatie

Kijk hier voor meer informatie.

Aanmelden via info@greenworksacademy.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties