Grenswaarde risico op oververhitting naar 1,20

De wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 over bijna energie-neutrale nieuwbouw is gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de BENG-eisen nader uitgewerkt. Ook de grenswaarde voor risico op oververhitting (TOjuli) is definitief vastgesteld.

De definitieve grenswaarde voor TOjuli is nu vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuwbouw woningen zonder actieve koeling. De grenswaarde is hoger geworden ten opzichte van de eerder bepaalde grenswaarde van 1,00. TOjuli is een indicator voor het risico op hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bij nieuwbouwwoningen.

Correlatie GTO en TOjuli geeft ruimte
De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat nauwkeuriger en specifieker rekenen met lineaire thermische bruggen in de buitengevel-constructies zorgt voor minder Gewogen Temperatuur Overschrijdings-uren (GTO). De GTO is altijd het uitgangspunt geweest om het risico op oververhitting nauwkeurig in te schatten. Gezien de hoge correlatie tussen GTO en TOjuli geeft dit ruimte om de grens van TOjuli te verruimen, zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt dat het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen beperkt moet worden.

De eis aan het beperken van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen gaat in per 1 januari 2021.

Zie ook:
Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd (Stcrt. 2020,37764)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties