Handreiking BENG gepubliceerd

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

zen2Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (BENG) zijn. Bureau Nieman RI heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een handreiking ontwikkeld die de bepaling van de BENG-indicatoren uit de EPC- berekening toelicht.

Met deze handreiking kunt u de huidige EPC-berekening voor nieuwe gebouwen vertalen naar de komende BENG-eisen. Zo krijgt u inzicht of uw gebouw klaar is voor de eisen van de toekomst.

In de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2015 zijn de eisen aan bijna energieneutrale gebouwen gepubliceerd. De energieprestatie wordt uitgedrukt in drie BENG-indicatoren en deze vervangen de EPC als indicator. De drie eisen zijn:

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar;
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer is aangekondigd dat de bepaling van de energieprestatie zal veranderen in het kader van de modernisering van de bouwregelgeving. Tot dit gereed is, kunnen de BENG-indicatoren bepaald worden uit de deelresultaten van de EPC-berekeningen volgens NEN 7120. De hoogte van de eis verschilt per gebruiksfunctie.

Download de Handreiking BENG

Zie ook: Beleid – Eisen energieprestatie nieuwbouw vanaf 2020


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties