Het Klaverblad voorbeeldproject ‘Frisse school’

Basisschool Het Klaverblad is een nationaal voorbeeldproject voor het Unieke Kansen Programma ‘Naar Energiezuinige Scholen en Kantoren’ (UKP NESK) van AgentschapNL .

Frisse School
De school is ontworpen als een ‘Frisse school’ volgens de richtlijnen van AgentschapNL. Bij het ontwerp wordt naast functionaliteit, levensduurkosten en gebruiksgemak uitgebreid stilgestaan bij de thema’s:
– Energie
– Luchtkwaliteit
– Thermisch comfort
– Akoestisch comfort
– Visueel comfort

Zo ontstaat een school met een gezond binnenklimaat. Dit heeft een positief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Door een integrale onwerpbenadering heeft Janssen de Jong een hoog ambitieniveau bereikt, zonder meerkosten ten opzichten van het normbudget voor een ‘tradioneel ontwerp’.

Meer over UKP NESK-project Het Klaverblad

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties