Hoe krijg ik een energielabel voor nieuwbouw woningen?

A-label-woningDe eerste weken van het definitieve energielabel gaan niet over rozen. De grote belangstelling voor de webapplicatie van het energielabel zorgde tijdelijk voor overbelaste servers en andere kinderziektes. Maar het grootste probleem voor nieuwbouwwoningen is dat het Kadaster niet altijd weet wie de eigenaar is van een woning in aanbouw, en dat de adressering niet altijd klopt.

Hoe gaat het energielabel voor nieuwbouw woningen per 1 januari 2015 in zijn werk? Dit wordt stukje bij beetje duidelijk gemaakt door het ministerie van BZK. Hierbij een stand van zaken zoals wij tot nu toe begrepen hebben van het ministerie.

Voorlopig energielabel =A
Zolang de woning nog niet is opgeleverd, volstaat een voorlopig energielabel. Met het voorlopig energielabel mag u adverteren als uw woning nog niet is opgeleverd. Dit is voor alle nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag na 1 januari 2006 een energielabel A.

Definitief energielabel bij oplevering nodig
Alle nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2015 worden opgeleverd dienen bij oplevering een definitief energielabel te hebben. Het definitief energielabel moet door de verkoper (ontwikkelaar of bouwer) bij oplevering aan de koper worden overhandigd. De verkoper verkrijgt dit energielabel door op de website www.energielabelvoorwoningen.nl over maximaal 10 punten aanvullende informatie te verschaffen. Het gaat om: type glas (leef- en slaapruimte), gevel-, dak- en vloerisolatie, verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, zonnepanelen en zonneboiler. Een EPC-berekening die voorafgaand aan de bouw is opgesteld, volstaat niet. Een extern deskundige (die u zelf uitkiest en betaalt) beoordeelt de informatie en verschaft daarna een definitief energielabel. Dit is hoogstens een A. Voor woningen wordt geen A met plussen meer toegekend.

Website
De website www.energielabelvoorwoningen.nl is online vanaf 1 januari 2015. Daar is ook (achter de inlogpagina, en als u een woningdossier heeft geopend) de lijst van extern deskundigen te vinden. Het ministerie gaat onderzoeken of deze lijst ook zonder inloggen beschikbaar kan worden gesteld. Heeft u een oplevering in januari? Het moet volgens het ministerie mogelijk zijn om binnen een week een definitief energielabel te verkrijgen, afhankelijk van hoe lang de erkend deskundige erover doet en of de juiste bewijsstukken zijn aangeleverd. U moet als verkoper (bouwer/ontwikkelaar) inloggen met eHerkenning voor bedrijven (zie bijvoorbeeld het Ondernemersplein voor meer informatie over eHerkenning). Het benodigde betrouwbaarheidsniveau is 2.

Door het Kadaster worden nieuwbouw woningen na adrestoekenning, na het inmeten, voor de oplevering gemeld bij www.energielabelvoorwoningen.nl. We krijgen echter meldingen van bouwers die hun woningen niet in de webapplicatie kunnen vinden. Bij het Kadaster staat in sommige gevallen een andere eigenaar geregistreerd. Ook zijn soms fouten in de adressen gemaakt. Een veel voorkomende reden dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven in de webtool niet bij nieuwbouwwoningen uitkomen, is dat er geen KvK nummer bekend is. Aan deze problemen wordt gewerkt.

In dergelijke gevallen kan de eigenaar van de woning in aanbouw het energielabel niet regelen via de webapplicatie. RVO stelt dan voor om dit per mail via helpdesk@energielabel.nl te melden of per telefoon, tel. 0800-424242 (optie 4). Dit telefoonnummer is speciaal voor bedrijven. Het is tevens mogelijk om een papieren formulier aan te vragen en vervolgens de aanmelding per post te doen. Het is dan noodzakelijk een document mee te sturen waaruit blijkt dat men de eigenaar is van de woning, bijvoorbeeld een bouwvergunning.

Wie is de verkoper?
Of de ontwikkelaar het definitieve energielabel aan moet vragen, of de bouwer, hangt af van de contractvorm. Als de verkoop wordt gedaan door de ontwikkelaar, verzorgt de ontwikkelaar ook het klantcontact, de oplevering én het energielabel, behalve bij een gescheiden koop-aanneemovereenkomst. In dat geval neemt de bouwer het volledige project over, inclusief klantcontact, de oplevering aan de klant, en dus ook het energielabel.

Lees de FAQ’s voor aannemers (ook voor ontwikkelaars) (via RVO)

Lees de Aanvullende FAQ’s voor ontwikkelaars en aannemers (via Lente-akkoord)

Voor overige vragen kunt u terecht bij Claudia Bouwens.

Laatste update 27 januari 2014

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties