Hoe waarderen bewoners energiebesparende maatregelen?

Welke energiebesparende maatregelen worden door bewoners gewaardeerd en welke niet? In opdracht van Agentschap NL zijn bewonersevaluaties van de afgelopen 20 jaar vergeleken en beoordeeld op het belang voor de huidige bouwpraktijk. De uitkomsten zijn gepubliceerd in een rapport en een beknopter infoblad: Energie-eisen en woonwensen.

Agentschap NL organiseert samen met Vacpunt wonen een aantal workshops over dit onderwerp. De eerst volgende zijn op 6 december in Utrecht en 11 december in Den Haag (beide in de middag). Als u belangstelling heeft, kunt u voor meer informatie en opgave terecht bij VACpunt Wonen.

Heeft u belangstelling voor een bijeenkomst over dit onderwerp, specifiek gericht op ontwikkelaars? Meld dit dan aan Claudia Bouwens. Bij voldoende respons zullen wij dan zo’n bijeenkomst organiseren.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties