Hoge duurzaamheid en cradle-to-cradle-ambities

Lyceum_SchravenlantAan het begin van het schooljaar 2013/2014 betrokken zo’n vijfhonderd leerlingen het nieuwe gebouw van het Lyceum Schravenlant in Schiedam. In dit schoolgebouw kwamen de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Schiedam en het schoolbestuur samen. Deze ambities reikten verder dan alleen maar een ‘groen gebouw’.

“Het doel was om hier een atmosfeer te scheppen die de voorwaarden biedt voor goede leerresultaten”, vertelt Wim Kokx, als directeur-bestuurder van Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam opdrachtgever van dit project. “Bovendien hoort een school als maatschappelijk gefinancierde instelling een maatschappelijk verantwoord gebouw te zijn. Met dit gebouw laten we leerlingen zien wat op duurzaamheidsgebied mogelijk is.”

Bron: duurzaamgebouwd.nl
Lees het hele bericht


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties