Hogere hypotheek voor nulenergiewoning (Cobouw)



Mensen die een energieneutrale woning kopen of hun woning energieneutraal renoveren, kunnen hiervoor extra financiering krijgen bij hun bank. Dat blijkt uit het onderzoek ’Extra hypotheek voor energieneutrale woningen’ dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) uitvoerde in opdracht van de SEV.
De hoogte van de extra hypotheek kan bij renovatie oplopen tot 29.000 euro; bij aankoop van een energieneutrale woning is dit gemiddeld 15.500 euro.

In de Cobouw van 16 maart 2012 reageerde Bas van de Griendt, milieumanager Bouwfonds Ontwikkeling, in een opiniestuk op het rapport:

Hogere hypotheek nulenergiewoning
Cobouw 16 maart 2012

Zeer energiezuinige woningen zouden voor een hogere hypotheek in aanmerking moeten komen, meent Bas van de Griendt. Banken zouden kopers van deze woningen moeten belonen.

De berichtgeving onlangs in deze krant dat volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) een hogere hypotheek mogelijk is voor nulenergiewoningen biedt perspectief. Ook als het gaat om nieuwbouw. Dat kan als niet alleen labelsprongen bij renovatie worden beloond, maar eerst en vooral de energieprestaties van een individuele woning als basis dient bij een hypotheekaanvraag.

Volgens het onderzoek van het Nibud wonen alle hypotheekhouders van Nederland in een appartement met een energielabel C. En ook de meeste banken gaan daar vanuit. Wat voor soort woningen het precies betreft en wat de energieprestatie van die woning is, doet er niet toe bij het verstrekken van de hypotheek door de banken. De financieringslastpercentages zijn gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik.

Al lange tijd wordt bepleit deze percentages te verbijzonderen. Dat kan door rekening te houden met het werkelijke energiegebruik of met bijvoorbeeld het energielabel van een woning. Dat heeft te maken met de jaarlijkse stijgingen van de energieprijzen. Volgens de woonlastenmonitor van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) zijn gas en elektriciteit al sinds jaar en dag de sterkste stijgers onder de woonlasten van huishoudens in Nederland. Afgelopen jaar bijvoorbeeld nam energie 72 procent van de woonlastenstijgingen voor haar rekening. En het jaar daarvoor was dat maar liefst 87 procent. Wie in een woning met een G-label woont voelt de pijn van prijsstijgingen dus veel meer dan wanneer het een A-label zou zijn.

Niet alleen nulenergiewoningen, maar ook zeer energiezuinige woningen zouden daarom voor een hogere hypotheek in aanmerking moeten komen. Op dit moment is dat maximaal 8.500 euro voor een ‘standaard’ nieuwbouwwoning met een epc van 0,6. Maar wie de regels van het Nibud volgt, komt tot veel hogere bedragen. Je moet dan echter wel rekening houden met de werkelijke energieprestatie van een woning en niet langer uitgaan van een gemiddeld gebruik.

Energetisch

Later dit jaar worden officieel de energielabels bekend voor de nieuwbouw. Vanaf 1 januari 2013 zijn projectontwikkelaars verplicht deze af te geven bij de verkoop van een woning. De labels maken voor woonconsumenten inzichtelijk dat nieuwbouwwoningen energetisch veel beter presteren dan woningen uit de bestaande voorraad. Banken doen er daarom goed aan deze prestaties te belonen door kopers van deze woningen meer hypotheek te geven. Dat kan vrijwel alleen als het Nibud voorrekent dat het financieel verantwoord is om voor deze woningen extra hypotheek te geven. Het eerder in deze krant aangehaalde Nibud-rapport biedt daartoe perspectief.

Download het NIBUD-rapport Extra hypotheek voor energieneutrale woningen.

 

 

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties