Zeer energiezuinige nieuwbouw: huurwoningen met ‘Het IJs van Columbus’

IJs-buurtWoningcorporatie RWS heeft 21 sociale huurwoningen in Goes laten bouwen die met ijs worden verwarmd. Met dit ‘IJs van Columbus’ systeem worden de woning en het tapwater verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. RWS wil zo investeren in duurzaamheid en de energierekening stabiel houden.

De sociale huurwoningen aan de Jan van Riebeekstraat en de Abel Tasmanstraat bestaan uit een combinatie van eengezinswoningen, levensloopbestendige woningen en patiowoningen en zijn in opdracht van RWS ontwikkeld door projectmanagementbureau Marsaki. Met het IJs van Columbus-systeem wil RWS investeren in duurzaamheid en tegelijkertijd de energierekening van huurders stabiel houden. De woningen zijn op 25 april 2016 geopend door minister Blok van Wonen, in het bijzijn van Maarten Sas (directeur-bestuurder RWS), bewoners en belangstellenden.

Een woning verwarmen met ijs
Het bijzondere aan deze woningen is dat ze verwarmd worden met ijs. Met dit ‘IJs van Columbus’ systeem worden de woning en het tapwater verwarmd zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De energie die vrijkomt tijdens de verandering van water in ijs en zonneluchtcollectoren op het dak spelen hierbij een grote rol.

De basis van het systeem is een grote watertank. Deze wordt geplaatst onder het terras aan de achtergevel van de woning. Aan deze tank wordt warmte onttrokken, zelfs zo veel dat het water bevriest. Dit proces duurt ongeveer 52 dagen. Door een warmtepomp wordt het water op de gewenste temperatuur gebracht om de woning te verwarmen en van warm water te voorzien. De meeste energie komt vrij tijdens de fase verandering van water naar ijs, maar ook aan een hogere watertemperatuur kan warmte onttrokken worden. Door middel van een zonneluchtcollector wordt het ijs in de tank weer ontdooid of de watertemperatuur verhoogd. Als de buitentemperatuur hoog genoeg is, haalt het systeem direct zijn warmte uit de zonneluchtcollectoren. In de zomer koelt ijs in de tank het huis. Op die manier ontdooit het ijs weer zodat deze weer klaar is voor de winter. Het systeem werkt dus bij elk weertype.

De eerste resultaten
Er zijn op dit moment nog geen ervaringen met het ijsbuffersysteem in woningen en op deze kleine schaal. Omdat het een experiment is, worden de woningen de komende maanden uitgebreid gemonitord en geëvalueerd en wordt gezocht naar de meest optimale inregeling van de installatie. Op dit moment zijn de woningen zo’n drie maanden verhuurd en zijn de eerste resultaten en bevindingen van de bewoners positief. .

Proeftuin slimme energie
Het IJs van Columbus is onderdeel van een samenwerking tussen RWS, DELTA Energie, DELTA Netwerkbedrijf en Marsaki. Deze partijen vormen samen één van de vier landelijke demonstratieprojecten van het Smart Energy Collective Nederland: De Proeftuin Slimme Energie Goes-West.


Gerelateerde berichten

Tags:

Projecten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties