De Oersprong werd ongevraagd energieneutrale school

essentiusDit artikel van Piet Scheerhoorn verscheen op 5 oktober op de Duurzaam Gebouwd website

Een echte verrassing voor schoolbestuur Essentius: zonder duurzaamheid in de aanbesteding te vragen, is IKC Ulft een energieneutraal gebouw geworden. Ze daagde de markt uit om een zo goed mogelijk gebouw te leveren voor een vast budget, inclusief 25 jaar onderhoud en energie. Sturen op duurzaamheid was hierbij vanzelfsprekend.

De Oersprong is eind maart 2016 opgeleverd, ruim 10 jaar nadat er in Ulft voor de eerste keer over een nieuw schoolgebouw werd gesproken. Ongeveer 400 kinderen gaan er naar de kinderopvang of krijgen basisonderwijs. Bijzonder is dat in de aanbesteding niet op prijs werd gestuurd, maar op maximale waarde en kwaliteit. Tijdens een bijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal, Essentius en Ruimte OK werd het resultaat getoond en het proces toegelicht.

Door bevolkingskrimp was er in Ulft ruimte voor 1 nieuw schoolgebouw ter vervanging van 2 oude basisscholen. Gemeente en schoolbestuur wilden onderwijs combineren met kinderopvang en kozen voor een integraal kindcentrum (IKC), dat als naam De Oersprong heeft gekregen. De gemeente Oude IJsselstreek wilde geen opdrachtgever zijn. Essentius wel, maar vooral in een rol als klant, vertelt projectleider John Freriks. “We willen als onderwijsorganisatie geen grote huisvestingspoot hebben. Voor wat betreft het gebouw willen we ontzorgd worden en zekerheid hebben over de exploitatiekosten op de korte en lange termijn.”

Samen met adviesbureau M3V zijn de wensen – gebaseerd op de onderwijsvisie – vertaald in een aanbestedingsstrategie. Ze vroeg marktpartijen een gebouw te realiseren, dit 25 jaar te onderhouden en te zorgen voor de energielevering. “Het budget stond vooraf vast”, laat Harry Vedder van M3V weten. “Kom je boven die prijs, dan lig je eruit. Blijf je eronder, dan waarderen we dat niet. We hebben alleen de meerwaarde gewaardeerd die partijen voor dat budget bieden ten opzichte van de basisvraag.” De gunning van de opdracht ging naar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, met name door de manier waarop het gebouw in de toekomst kan worden uitgebreid en toch conceptueel en architectonisch een geheel blijft.

Bij een sturing op levensduurkosten kijkt de markt welke maatregelen in die 25 jaren rendabel zijn en hoe ze hun risico’s kunnen minimaliseren. Zonder daar expliciet om te vragen, stuurt ze op duurzaamheid. De verplichting om energie te leveren leidde ertoe dat het gebouw energieneutraal is gemaakt met eigen voorzieningen om energie op te wekken. “Die energiecomponent was een uitdaging”, geeft Zenzo-directeur Michiel Wijnen aan. “Factoren als de energieprijs en het energieverbruik van de school kunnen wij niet beïnvloeden. Als dat afwijkt van onze inschattingen draaien wij voor de kosten op. Dat heeft ons ertoe gezet om een slim energieconcept te bedenken.”

Lees verder op Duurzaam Gebouwd


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties