Implementatieprojecten Energielabel Nieuwbouw bekend

In 2013 wordt het Energielabel Nieuwbouw ingevoerd. Om projectontwikkelaars en bouwbedrijven hier optimaal op voor te bereiden voeren het Lente-akkoord en Agentschap NL van augustus t/m december 2012 een intensief implementatietraject uit. Tijdens het traject wordt een aantal nieuwbouwprojecten uitgebreid gevolgd om de nieuwe werkwijzen en methodieken die gepaard gaan met het energielabel te testen. Ook worden al opgeleverde woningen onderzocht. De projecten krijgen daarbij begeleiding van DWA installatie- en energieadvies, die door Agentschap NL is aangesteld als adviseur. De kennis, ervaringen en handvatten die uit de implementatieprojecten naar voren komen, worden vervolgens via de website van het Lente-akkoord gedeeld zodat iedereen kan leren van de do’s en don’ts.

De afgelopen maanden hebben geïnteresseerde ontwikkelaars, corporaties en bouwbedrijven projecten voorgedragen voor dit implementatietraject. Uit deze projecten is een selectie gemaakt. De geselecteerde projecten zijn:

Jansonius in Hoofddorp (Ymere)
Kalverhof in Zaanstad (Bouwbedrijf van der Gragt)
Bergerhof in Renkum (Vivare; bijna opgeleverd)
Leerpark Newton in Dordrecht (Woonbron)
De Wiekslag in Dronten (Oost Flevoland Woondiensten)
Groeseind fase 2 in Tilburg (Hurks; opgeleverd)
Het Groene Hof in Eindhoven (Van Wanrooij; bijna opgeleverd)
De Maurikse Gaarden in Maurik (Trebbe)
Lyriek aan de Jan Prinsenlaan in Haarlem (HBB Planontwikkeling)
De Groote Wielen, deelplan De Hoven / De Opera in Den Bosch (Aannemersbedrijf P. Hoedemakers & Zn; bijna opgeleverd)
Marijntje Gijzenlaan in Bergen op Zoom (Heijmans Vastgoed en Woningbouw; opgeleverd, demowoning)
Livingstonehage in Emmeloord (Veenstra Bouwbedrijf)

Wat houdt het Energielabel Nieuwbouw in?
Alle Europese lidstaten zijn verplicht om per 2013 het energielabel in te voeren. Van alle nieuwe woningen en gebouwen die na die datum worden verkocht of verhuurd, moet de producent aan de eindgebruiker een certificaat overhandigen dat aangeeft wat de energieprestatie van het betreffende gebouw is bij gemiddeld gebruik. De Nederlandse uitwerking van die eis leidt ertoe dat bouwers en ontwikkelaars op een nog nauwkeuriger methode dan ooit de energieprestatiecoëfficient (EPC) moeten bepalen. Ook zullen ze tijdens het bouwproces veel meer aan documentatie en procescontrole moeten doen. Bij oplevering zal een gecertificeerde controle moeten aantonen of in de uitvoering is gedaan wat is beloofd en of het voorlopige energielabel kan worden omgezet in een definitieve. De bouw- en advieswereld heeft zes maanden de tijd om zich hierop voor te bereiden. Het Lente-akkoord ondersteunt hierbij door middel van het delen van kennis en ervaring uit het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties